Budkavlen kritiserar kalkseminarier på Gotland

Pengarna styr kalkopinionen!

Wisby StrandWisby Strand
Den 21 januari anordnar Nordkalk ett opinionsmöte på Wisby Strand för att försöka påverka den gotländska befolkningen att godta företagets planerade kalkbrytning i Bunge. Detta sker samtidigt som Högsta Domstolen prövar en del av Bungeärendet.
 Den starka opinion, som på goda grunder ifrågasätter rimligheten i att offra en viktig faktor i den gotländska vattenförsörjningen, och som verkar för att skydda Ojnareskogen som en del av en föreslagen nationalpark, har inte samma ekonomiska resurser att nå ut till allmänheten som det multinationella företaget.

Redan dagen efter Nordkalks möte anordnar Högskolan och Region Gotland ytterligare ett möte på samma tema och i samma lokaler. Dessa är institutioner som finansieras av skattemedel och här skulle man kunna förvänta sig opartiskhet och saklig information. Syftet med detta möte anges vara att lära gotlänningarna om hållbar utveckling, med exempel från gotländsk kalkbrytning. Tittar man närmre på talarlistan kan man dock notera en enorm skevhet till förmån för gruvlobbyn. Här talar mineralindustrins främsta lobbyorganisation SveMin om behov av kalksten. Organisationen arbetar aktivt för en lagändring som innebär att bolagen får lov att bryta kalk på mark som de inte ens äger. Var finns den balanserande motparten?

Här talar LO om behovet av jobb. Var finns den balanserande motparten som talar om de egenföretagare och bönder som inte har råd att mista sitt rena vatten och sina oförstörda omgivningar eller om oförstörd natur som en potentialen för turistföretag och andra typer av arbetstillfällen? Ämnet för natur handlar mest om hur man gör den efterbehandling av täkter som lagen föreskriver. Varför talar inte någon oberoende expert om riskerna med att börja spränga i det intrikata vattenreningssystem som finns under Ojnareskogen och som renar vattnet i Bästeträsk? Eller om det unika värdet av gotländska alvar som hotas av kalkbrytningen?  På Gotland finns 37 % av världens alvarmarker. Alvar är lika unikt som regnskog, men det finns här hos oss. Vi ställer gärna krav på andra länder att skydda regnskogen, men tar inte ansvar när det gäller oss själva. Att föra ut kunskap om de naturvärden som finns på Gotland till en bred allmänhet kunde vara en uppgift för Högskolan inom ramen för dess program med hållbar utveckling.

Nordkalk och gruvlobbyn är rik och mäktig. 25 miljarder står på spel, och då kostar man på sig konferenser både på Gotland och i Sveriges Riksdag. Men vem talar för bönderna på norra Gotland? Vem talar för alvaret och den unika fyrahundraåriga skogen med sina endemiska arter? Och vem talar för våra barn som vill fortsätta att dricka naturligt, inte kemiskt, renat vatten?

För Budkavlen

Daniel Heilborn, Anncatrin Hjernquist, Richard Hellgren

Det här inlägget postades i Gotland, Sverige. Bokmärk permalänken.