Gruvboomen, ett hot mot vår livsmiljö – ett seminarium

17 november 2012, 10:00 – 12:30, Södra Latins gymnasium, aulan

Människor som bor på de ställen i Sverige som nu hotas av regeringens gruvpolitik berättar själva. Ett seminarium med fokus på naturen och vattnet, de fantastiska resurser som nu på många håll i landet hotas av kortsiktig exploatering.

Vi riktar ljuset mot några av de mest akuta hoten och de som bor på de hotade platserna berättar själva om den kamp för naturen, vattnet och vår framtid som pågår för att bromsa rovdriften på våra ändliga tillgångar. En gedigen talarlista kompletteras med utställningar, bildspel och diskussionsforum.

Talare:

Johan Elwing, initiativtagare till ARV (Aktion Rädda Vättern).

Matti Berg, same, renägare och turistentreprenör med förtroendeuppdrag i sin samebys styrelse.

Marie Persson, grundare av nätverket Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby. Har ägnat de tre senaste åren åt att sätta sig in i gruvfrågan och sprida information. Berättar om Situation: Rönnbäck – en pågående kamp för kommande generationers överlevnad längs Umeälven.

Tor Lundberg, fotograf, same och grundare av nätverket Inga gruvor i Jokkmokk. Talar om hotet mot Laponia.

Anita Ullmann Kradjian, en av grundarna av nätverket Heaven or (S)hell.

Anncatrin Hjernqvist, lärare och författare, engagerad i att rädda Ojnareskogen sedan drygt 6 år.

Kristina Bohman Söderdahl, en av grundarna av Föreningen Bevara Ojnareskogen

Gunnar Westrin, aktivist och författare, mycket rutinerad talare. Gunnars meritförteckning som miljöaktivist är väldigt lång, bland annat är han en av dem som räddade av Råneälven. Beskriver hur gruvnäringen hotar enorma natur- och turismvärden. Gunnar kommer avsluta sitt anförande med att ge råd om hur man når framgång inom miljöaktivism.

Lisa Wanneby, aktiv i kampen om Ojnareskogen sedan 2006. Även aktiv i Aktionsgruppen mot fossilgas på Öland (AMFÖ). Debatterar långsiktig hållbarhet och gruvfrågor på nationell nivå. Aktiv i föreningen Urbergsgruppen som har som syfte att minska uttaget av ändliga resurser i jordskorpan.