Naturskyddsföreningen Gotland

Naturskyddsföreningen Gotland bildades 1954 i samband med köpet av Lilla Karlsö. Striden om utdikningen av Lina myr var också en bidragande orsak.

Naturskyddsföreningen Gotland agerar i natur- och miljöskyddsärenden, sprider kunskaper om naturen och miljön på Gotland, ger ut tidskriften Natur på Gotland och har en utåtriktad programverksamhet. De bidrar till vården av det gotländska natur- och kulturlandskapet. De äger och förvaltar ett tiotal fastigheter spridda över Gotland. Det gäller även de fastigheter som riksföreningen tidigare ägde på Gotland, utom Lilla Karlsö, men som överlåtits till Naturskyddsföreningen Gotland.

Kontaktpersoner:

Björn Hjernquist bjorn@17nov.se 070-522 68 91
Anncatrin Hjernquist anncatrin@17nov.se  070-441 68 48

Webb: http://www.naturskyddsforeningengotland.se/